default_mobilelogo

Zondagse vieringen

Elke derde zondag van de maand is er in de nevenzaal van de Bethelkerk, Westwal 29a te Leerdam om 10.00 uur een woord- en communieviering of een woord- en gebedsviering met medewerking van de Cantorij. Op enkele zondagen hebben we naar de 1e of 4e zondag van de maand moeten uitwijken i.v.m. de beschikbaarheid van de zaal in de Bethelkerk.

Het rooster voor de vieringen luidt voor het jaar 2020:

 • Zondag 19 januari, 2e zondag door het jaar: woord- en communieviering.
 • Zondag 23 februari, 7e zondag door het jaar: woord- en communieviering. (4e zondag van de maand)
 • Zondag 15 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd: woord- en gebedsviering. vervallen i.v.m. corona
 • Zondag 05 april, Palmzondag: woord- en communieviering. (1e zondag van de maand) vervallen i.v.m. corona
 • Zondag 17 mei, 6e zondag van Pasen: woord- en communieviering. vervallen i.v.m. corona
 • Zondag 21 juni, 12e zondag door het jaar: woord- en communieviering vervallen i.v.m. corona
 • Zondag 19 juli, 16e zondag door het jaar: woord- en communieviering. vervallen i.v.m. corona
 • Zondag 16 augustus, 20e zondag door het jaar: woord- en gebedsviering. vervallen i.v.m. corona

12 juni 2020: Vanwege de beperkingen, waarvoor de coronacrisis ons heeft gesteld, heeft u na 23 februari helaas geen Sirkelviering meer kunnen bijwonen. De afgelopen maanden waren samenkomsten van meer dan 30 personen niet toegestaan, maar zo langzamerhand hoopten we dat het mogelijk zou zijn om in juli, wanneer bijeenkomsten van 100 mensen toegestaan worden, voor het eerst weer een Sirkelviering te houden.

We zijn als bestuur bij elkaar geweest om de mogelijkheden te bespreken, maar we zijn, alles afwegende, tot de conclusie gekomen, dat we in juli toch nog geen start moeten maken met een Sirkelviering in de Bethelkerk, hoe graag we ook weer samen zouden willen vieren. We zouden gebruik kunnen maken van de grote kerkzaal en een ruimere gelegenheid om koffie te drinken, toch zien we nog teveel praktische bezwaren.

Als het om kerkelijke vieringen gaat hebben we te maken met de bekende landelijke richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, niet komen als je verkouden bent, veel handen wassen enzovoort.

Maar we hebben ook te maken met een protocol van de bisschoppen, waarin onder meer strikte aanwijzingen worden gegeven voor het te communie gaan, waardoor een viering met communie al heel lastig wordt. Ook zal er niet door een koor of de gelovigen in de kerk gezongen mogen worden. We realiseren ons dat u elkaar juist graag na de viering zou willen ontmoeten bij een kopje koffie, maar we vrezen dat het dan heel moeilijk zal worden om die 1,5 meter te handhaven. Ongemerkt gaan mensen dan toch weer te dicht op elkaar staan, wat zeker gezien de leeftijd van de meesten van ons, heel riskant is.

Een viering, waar gezang en communie ontbreekt en waar na afloop niet op een veilige manier koffie kan worden gedronken, vinden we te kaal en onverantwoord.

Als bestuur willen we eerst eens de ontwikkelingen in de komende maanden afwachten. We hopen dat we in september wel weer een viering kunnen houden. We houden u op de hoogt

 • Zondag 20 september, 25e zondag door het jaar: woord- en communieviering 
 • Zondag 18 oktober, 29e zondag door het jaar: woord- en communieviering.
 • Zondag 22 november, Christus Koning: woord- en communieviering. (4e zondag van de maand)
 • Zondag 20 december, 3e zondag van de advent: woord- en communieviering in samenwerking met de kinderen en het team van de RK basisschool Floris Radewijsz