default_mobilelogo

stichtingsbestuur

De leden van het stichtingsbestuur vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.
Zij worden voorgedragen door de stichtingsraad,

In het stichtingsbestuur hebben zitting de volgende personen:
voorzitter:   Nard van der Wee
secretaris: Hanneke de Vries-Ganzeboom
penningmeester: Arno Buijs

Het stichtingsbestuur laat zich in zijn taak adviseren door de stichtingsraad en enkele adviseurs. Met de stichtingsraad wordt enkele malen per jaar overleg gevoerd, de adviseurs wonen elke vergadering van het stichtingsbestuur bij. De adviseurs zijn: Jan van Ruijven en Frans Pigmans.