default_mobilelogo

 

De stichtingsraad

De leden van de stichtingsraad worden voorgedragen door de donateurs en benoemd door het stichtingsbestuur. Bij uitzondering worden voor de samenstelling van de allereerste raad de leden van de stichtingsraad voorgedragen en benoemd door het stichtingsbestuur. Een en ander zoals vastgelegd is in de statuten.
Leden van de stichtingsraad zijn:

Marcel Hermans
Marian de Leeuw van Weenen
Piet Segers

Doel van de stichtingsraad is om op een goede manier met de Leerdamse katholieke gemeenschap contact te houden en om gevoelens en gedachten die daar leven breed te kunnen communiceren met het bestuur van Sirkel. Daartoe voert de stichtingsraad enkele malen per jaar overleg met het stichtingsbestuur.

Taken van de stichtingsraad:
- Hoofdtaak is voordragen van leden voor het bestuur van Sirkel.
- Het controleren van de financiën.
- Het bestuur van Sirkel gevraagd en ongevraagd adviseren.