default_mobilelogo

Nieuws en nieuwsarchief

19-06-2022: Laatste viering Sirkel

Ondanks het feit dat er nog steeds behoefte is aan deze vieringen in de gemeenschap, is het bestuur van Sirkel toch genoodzaakt geweest om dit de laatste viering te laten zijn en de stichting op te gaan heffen. Dit vanwege het feit dat er onvervulbare vacatures ontstaan zijn in de bestuurlijke organisatie van Sirkel. In enkele vieringen van eind 2021 is in samenspraak met alle aanwezige deelnemers aan de vieringen de voorliggende problematiek geschetst en hierna is na overleg met de aanwezigen hiertoe besloten.

De formele organisatie wordt weliswaar afgebouwd, maar de nog aanwezige gemeenschap van mensen met bijbehorende onderlinge netwerk blijft natuurlijk gewoon bestaan. Binnen dit netwerk zal op informele en individuele wijze nog informatie uitgewisseld kunnen worden op het gebied van geloof, zingeving en levenseinde vieringen aan degenen die daar open voor staan.

 

26-09-2021: Aandacht voor 10 jaar Sirkel in Leerdam

Op zondag 26 september a.s. zal de 105e viering van Sirkel een feestelijk tintje krijgen in verband met het 10 jarig bestaan van Sirkel. Pastor Henk Berflo en Pastor Zr. Delia Brugts zullen de voorgangers in deze Woord- en Communieviering zijn en de Cantorij zal in deze viering zingen. Na afloop drinken we samen een kopje koffie met wat lekkers er bij en heffen we daarna met elkaar het glas op dit heuglijke feit.

 

31-07-2021: Geen live-stream uitzendingen vieringen meer

Door de aanmerkelijk versoepelde corona maatregelen is de noodzaak vervallen van het uitzenden van de live-stream van de zondagse vieringen. Deze zullen dan ook met ingang van de viering in augustus niet meer plaats vinden.

 

18-04-2021: Live-stream van de zondagse viering 

In verband met de coronamaatregelen is de viering van zondagmorgen 18-04-2021 en de volgende, vanaf 10.00 uur eveneens bij te wonen via een live-stream op internet. Om hiertoe toegang te kunnen krijgen kunt u handelen als volgt:

  • Via PC of laptop:

Ga op het internet naar: https://kerkdienstgemist.nl/

De kaart van Nederland verschijnt met een invulveld genaamd: “”zoek uw kerk”. Vul hier de naam van de kerk in: Bethel Leerdam

Het icoontje van de Bethel kerk in Leerdam verschijnt. Klik op groene item: naar kerk

Het veld “Laatste uitzendingen” verschijnt. Scroll in deze webpagina naar beneden tot dat het veld Volgende uitzendingen verschijnt.

Onder het veld “Volgende uitzendingen” staat een icoontje met daarin aangegeven de volgende Sirkel viering. Klik op dit icoontje en u wordt verbonden met de live uitzending.

  • Via mobiele telefoon of tablet:

Ga naar de app store en zoek naar de app “kerkdienst gemist” en download deze app

Klik op de groene balk: “kerken zoeken”

De provincies verschijnen: tik op provincie Utrecht

De plaatsen in Utrecht verschijnen: tik op Leerdam

De kerken in Leerdam verschijnen: tik op Bethelkerk

De eerstvolgende geplande diensten verschijnen: tik op Sirkel gemeente en u wordt verbonden met de live uitzending 

 

13-03-2021: De viering van 21 maart a.s. vervalt i.v.m. corona

Door de slechts kleine versoepelingen in het coronabeleid van de regering, die in de laatste persconferentie zijn afgekondigd, hebben wij moeten besluiten om de geplande viering van 21 maart a.s. geen doorgang te laten vinden. Vooralsnog hopen wij dat de overig geplande vieringen in het zondagschema van 2021 wel doorgang kunnen vinden. U kunt dit schema vinden onder zondagsvieringen op deze website.

 

14-12-2020: Viering december vervalt i.v.m. nieuwe coronamaatregelen

Door de nieuwe coronamaatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd, heeft het bestuur van Sirkel tot hun spijt moeten besluiten om i.v.m. het huidige gevaar voor verspreiding van het virus de viering van zondag 20 december a.s. NIET door te laten gaan. We houden u op de hoogte over de vieringen in het komend jaar 2021.

 

22-11-2020: Terugblik op herstart van vieringen in corona tijd

Op zondag 20 september zijn we weer gestart met de geplande vieringen met in acht neming van de corona maatregelen. Ook die van 18 oktober en 22 november hebben onder onder het "corona protocol" plaats gehad. Onderstaand geven enkele foto's van de laatste viering een impressie van de vieringen in deze coronatijd. De overige vieringen van de planning zullen onder hetzelfde protocol plaatsvinden, zolang de situatie dat vereist. 

     

 

12-06-2020: Vieringen in coronatijd

Vanwege de beperkingen, waarvoor de coronacrisis ons heeft gesteld, heeft u na 23 februari helaas geen Sirkelviering meer kunnen bijwonen. De afgelopen maanden waren samenkomsten van meer dan 30 personen niet toegestaan, maar zo langzamerhand hoopten we dat het mogelijk zou zijn om in juli, wanneer bijeenkomsten van 100 mensen toegestaan worden, voor het eerst weer een Sirkelviering te houden.

We zijn als bestuur bij elkaar geweest om de mogelijkheden te bespreken, maar we zijn, alles afwegende, tot de conclusie gekomen, dat we in juli toch nog geen start moeten maken met een Sirkelviering in de Bethelkerk, hoe graag we ook weer samen zouden willen vieren. We zouden gebruik kunnen maken van de grote kerkzaal en een ruimere gelegenheid om koffie te drinken, toch zien we nog teveel praktische bezwaren.

Als het om kerkelijke vieringen gaat hebben we te maken met de bekende landelijke richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, niet komen als je verkouden bent, veel handen wassen enzovoort.

Maar we hebben ook te maken met een protocol van de bisschoppen, waarin onder meer strikte aanwijzingen worden gegeven voor het te communie gaan, waardoor een viering met communie al heel lastig wordt. Ook zal er niet door een koor of de gelovigen in de kerk gezongen mogen worden. We realiseren ons dat u elkaar juist graag na de viering zou willen ontmoeten bij een kopje koffie, maar we vrezen dat het dan heel moeilijk zal worden om die 1,5 meter te handhaven. Ongemerkt gaan mensen dan toch weer te dicht op elkaar staan, wat zeker gezien de leeftijd van de meesten van ons, heel riskant is.

Een viering, waar gezang en communie ontbreekt en waar na afloop niet op een veilige manier koffie kan worden gedronken, vinden we te kaal en onverantwoord.

Als bestuur willen we eerst eens de ontwikkelingen in de komende maanden afwachten. We hopen dat we in september wel weer een viering kunnen houden. We houden u op de hoogte.

Wij wensen u een mooie en gezonde zomer toe.

 

15-12-2019: Adventsviering in samenwerking met de Floris Radewijnszschool

Op deze zondag vierden we samen met de ouders, kinderen en het onderwijzend team van de RK basisschool Floris Radewijnszs de 3e zondag van de advent ter voorbereiding op kerstmis. Deze viering werd voorbereid in goede samenwerking met de school en werd voorgegaan door diaken John Brohm. Alle pappa's en mamma's, broertjes en zusjes en opa'en oma's waren natuurlijk ook speciaal van harte welkom in deze viering in de Bethel kerk, waardoor de zaal helemaal gevuld was, zoals te zien is op onderstaande foto:

 

06-10-2019: Bedankje voor gift aan de Voedselbank

Wij ontvingen het volgende bedankje voor de gift van Sirkel aan de Voedselbank Leerdam

Aan het Stichtingsbestuur van de Stichting Sirkel te Leerdam,
t.a.v. Mw. Hanneke de Vries-Ganzeboom, secretaris.

Geachte mevrouw De Vries-Ganzeboom,

In de doelstelling van uw Stichting Sirkel lezen we o.a.: "De stichting Sirkel heeft ten doel, het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het Evangelie van Jezus Christus". Goed doen ten gunste van je naaste is dan wel een prachtig antwoord. Om die reden zijn we als bestuur van de Stichting Voedselbank Leerdam ook zeer verguld met de financiële bijdrage die we onlangs van jullie mochten ontvangen. Deze donatie geeft ons de mogelijkheid om te werken aan het armoedevraagstuk in onze gemeente. Hartelijk dank daarvoor.
We hopen dat dit mooie contact zal leiden tot een structurele samenwerking. Daarbij past, indien gewenst, ook een voorlichting van onze kant aan u over het werk van de Voedselbank. Graag ontvangen we daartoe uw Stichtingsbestuur binnenkort in de Voedselbank.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Voedselbank Leerdam,

Bart Bruggeman, voorzitter.

 

15-05-2019: Bedankje bijdrage uit vastenactie Sirkel van Pater Nico Dister

De reactie van Pater Nico Dister op de gift uit de collecte van zondag 14 april j.l. luidt als volgt: De gift van EUR 300,- is prima aangekomen. Vertel de goede goede gevers maar (v/m) dat dat hun goede gave op 24 april gewetensvol is geadministreerd door de Franciscanen in Den Bosch, van wier rekeningnummer ik gebruik mag maken voor giften uit Nederland.  Van de “blyde incomste” dezer donatie hebben de minderbroeders  mij op 9 mei j.l. geïnformeerd. Wees zo goed  om de “Stichting Sirkel Leerdam” mijn grote dank over te brengen. Na de recente natuurramp in Sentani die aan honderden mensen het leven heeft gekost en nog meer mensen beroofd heeft van have en goed, zijn  bijdragen als bovengenoemde  even zoveel  geschenken uit de hemel. 

 

26-04-2019: Koninklijke onderscheiding voor Jan van Ruijven

Op vrijdagmorgen 26 april heeft de burgemeester van de gemeente West Betuwe namens Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning in de Hooge Schuur van Marienwaerd aan Jan van Ruijven een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit voor zijn vele maatschappelijke verdiensten voor onder andere de Oldtimersclub waarvan hij voorzitter is en voor zijn adviseurschap van het bestuur van Sirkel. Wij feliciteren Jan van harte met de onderscheiding. Onderstaande foto is genomen direct na de uitreiking.

 

 

20-01-2019: Voorstelling Ester een Perzisch sprookje

Op zondagmiddag 20 januari om 15.30 uur spelen Kees Posthumus & Henk van Glabbeek hun voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' in de Bethelkerk.
Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.
In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’ presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. Iedereen is welkom.

 

29-12-2018: Top2000 dienst

Op zaterdagavond 29 december 2018 organiseert de betreffende werkgroep in de Bethelkerk in Leerdam, voor de derde keer op rij een Top2000 dienst. Het thema van deze dienst is 'We have a dream !' In de Top2000 dienst staat muziek centraal uit de landelijke Top2000, zoals die jaarlijks eind december wordt uitgezonden op Radio2. ln de context van een dienst in deze kerk krijgen de (teksten van de) nummers vaak een andere betekenis en leveren een bijzonder verhaal op. Tussen de nummers door vertellen diverse inspirerende sprekers wat een nummer voor hen betekent of hoe zij tegen het thema van de dienst aankijken. Eén van de sprekers in onze dienst van dit jaar is de preses van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland, ds. Saskia van Meggelen. De werkgroep nodigt iedereen van alle gezindten van harte uit om aanwezig te zijn bij de Top2000 dienst. Aanvang: 19.00 uur.

 

23-12-2018: Herdertjestocht 2018

Op zondagmiddag 23 december is al weer de 5e editie van de Herdertjestocht gehouden worden. Ruim 350 kinderen, (groot)ouders en andere belangstellenden trotseerden zondagmiddag 23 december de regen voor de vijfde Herdertjestocht.
Vanaf 17.00 uur vertrokken ze vanaf de Grote Kerk om langs een verlichte route door het centrum van Leerdam enkele scenes uit het Kerstverhaal te beleven. Een en ander werd georganiseerd door de Kerk aan de Linge in samenwerking met de RK Mariakerk en alle kinderen met hun pappa's en mamma's en opa's en oma's waren natuurlijk welkom om hieraan mee te doen.

 

17-12-2018: In memoriam Rob Hoffmann

Het bericht bereikte ons dat op 11 december j.l. Rob Hoffman is overleden. Rob was in 2011 een van de initiatiefnemers van het gaan organiseren van een gebedsviering 1x per maand op zondagmorgen in het Trefpunt. Later was hij betrokken bij de vorming van de stichting Sirkel en de verhuizing van de vieringen naar de Bethelkerk en vervulde in het bestuur een aantal jaren de functie van penningmeester. In 2016 zijn Rob en Carla Hoffman vanuit Leerdam verhuisd naar een appartement in Rosmalen. Op 17 december hebben de familie, vrienden en bekenden Rob uitgeleide gedaan tijdens een afscheidsdienst in de St Annakerk te Rosmalen. Wij zijn als Sirkel Rob veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor ons gedaan heeft en wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen vanuit deze plaats sterkte met het dragen van dit verlies.

 

16-12-2018: Viering samen met de Floris Radewijnszschool

Op deze zondag hebben we samen met de ouders en de kinderen van de Floris Radewijnszschool de 3e zondag van de advent gevierd ter voorbereiding op kerstmis. Deze viering is voorbereid in goede samenwerking met de school en is voorgegaan door Henk Berflo. Alle pappa's en mamma's en opa'en oma's zijn natuurlijk ook speciaal van harte welkom geweest in deze viering in de Bethel kerk, waarvan onderstaand een foto:

   

 

04-11-2018: eerste zondag tijdelijk gebruik Mariakerk 

Maandag 29 oktober start de langverwachte verbouwing van de kerkzaal van de Bethelkerk. Gedurende ca. 6 weken na deze start zijn onze medechristenen op zondagochtend om 09.30 uur (behalve de reguliere diensten in de Grote Kerk) te gast in onze Mariakerk. De precieze data van deze diensten in de Mariakerk zijn: 4,11 en 18 november en 2 en 9 december. Ook de kindernevendienst en crèche zullen daar plaatsvinden. Hierdoor wordt de kerk van onze RK gemeenschap in Leerdam op zondag tijdelijk weer nuttig gebruikt voor liturgische diensten. Ook wij van de RK gemeenschap in Leerdam zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze diensten op zondagochtend.

 

01-11-2018: Allerheiligenviering met gedachtenis van de overledenen (Allerzielen) 

Donderdagavond 1 november 2018 is er in de Mariakerk om 19.30 uur een eucharistieviering ter gelegenheid van Allerheiligen met eveneens gedachtenis van de overledenen ter gelegenheid van Allerzielen

 

29-10-2018: Vervolg informeel overleg Parochiebestuur en Sirkel

Op deze avond is er na lange tijd weer een informeel vervolg overleg geweest tussen parochianen die actief zijn binnen Sirkel en leden van het parochiebestuur. Er is in een open en positieve sfeer gesproken over de zaken die ons in Leerdam bezig houden en er is afgesproken om elkaar hierover jaarlijks te blijven informeren.

 

28-10-2018: Eucharistieviering in Mariakerk

Op deze zondagmorgen om 10.00 uur zal er een eucharistieviering zijn in de Mariakerk aan de Meent. Dit in verband met het feit dat er op zaterdagavond 27 oktober geen viering is in de Mariakerk omdat op dat moment een gezamenlijke viering in de kerk Gorinchem plaats vindt, waar een aantal jongelieden uit beide parochies in Vianen en Gorinchem het vormsel ontvangen.

 

18-10-2018 Periodiek overleg bestuur en Stichtingsraad Sirkel

Op deze donderdagavond zijn de twee bestuursorganen van Sirkel weer bij elkaar gekomen voor het onderlinge halfjaarlijkse overleg. Op de agenda stonden o.a. de komende adventsviering en de bestuurlijke continuїteit.

 

2017/2018: KBO-PCOB vernieuwd

KBO-PCOB wil bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt. Doet u met ze mee?!

Er zijn volop signalen dat veel senioren zich in deze visie kunnen vinden. Tegelijkertijd constateren we dat mensen individueler zijn dan vroeger en zich niet zo snel aansluiten bij een vereniging. Wat betekent dat voor de toekomst van KBO-PCOB? Hoe geven we samen vorm aan een actieve seniorenbeweging die aansluit bij de behoeften van de moderne senior?

In gesprek met leden én niet-leden

Onder het motto: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen’, wil KBO-PCOB in gesprek gaan met senioren over de waarde van het lidmaatschap van de vereniging, ook voor toekomstige generaties. Nadrukkelijk ook niet-leden worden uitgenodigd om mee te praten en denken.

Praat en denkt u mee?

KBO-PCOB organiseert in november en december 2017 bijeenkomsten verspreid over heel Nederland. We vragen leden en niet-leden ons te voeden met ideeën, wensen en suggesties. We noemen deze bijeenkomsten dialoogsessies. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te denken.

KBO-PCOB houdt u op de hoogte

Op de webpagina vindt u steeds de actuele informatie rondom het project KBO-PCOB vernieuwt. Hier kunt u zich ook aanmelden voor (een van) de bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte blijven ga dan naar: www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt

 

17-12-2017: Herdertjestocht door Leerdam

Ook op zondag 17 december a.s. zal aan het einde van de middag door Kerk aan de Linge met medewerking van leden uit de RK parochiegemeenschap een herdertjestocht worden gehouden door Leerdam. Het is het vierde jaar op rij dat deze tocht wordt gehouden langs een verlichte route door het centrum van Leerdam om enkele scenes uit het kerstverhaal wat meer van nabij te beleven. Vorig jaar hebben we met ruim 150 kinderen, ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden deze tocht gelopen en daarmee een voorproefje van het kerstverhaal beleefd. Alle kinderen uit Leerdam met hun ouders, opa's en oma's zijn uitgenodigd om deze hedertjestocht mee te beleven en te ervaren. Start van de tocht: 17.00 uur op het plein voor de ingang van de RK Maria kerk aan de Meent in Leerdam.

 

17-12-2017: Adventsviering samen met met Floris Radewijszschool

Op zondag 17 december a.s. zullen we in de geplande woord- en communiviering, samen met de kinderen, ouders, opa's en oma's en teamleden van de Floris Radewijszschool, de adventstijd afsluiten ter voorbereiding op kerstmis. Een kinderkoortje dat zal bestaan uit kinderen van de school zal de viering mede vorm geven. De viering is speciaal gericht op kinderen in de lagere school leeftijd. Ook kinderen die niet op de Floris Radewijszschool onderwijs volgen, zijn natuurlijk met hun ouders en opa's en oma's van harte welkom in deze viering.  

 

18-11-2017: Sirkel bij ontmoetingsdag "Autonomie in verbondenheid" een verslag:

Op zaterdag 18 november j.l. organiseerde Ekklesia in de Opstandingskerk in Tilburg weer een ontmoetingsdag voor de kleine geloofsgemeenschappen, waarin het thema: Autonomie in verbondenheid, centraal stond. Leden van het Sirkelbestuur waren hier ook bij aanwezig en hieronder volgt een kort verslag van deze dag:

Als eerste inleider van deze dag reflecteerde bisschop Gerard de Korte op dit thema. De context van zijn lezign was: in Nederland is de kerk erg kwetsbaar geworden, zowel kwantitatief (een minderheid van de Nederlanders is nog lid van een christelijke gemeenschap) als kwalitatief (we hebben last van het onvermogen om het geloof onder woorden te brengen en de moderne filosofische denkers hebben veel religieurze onzekerheid veroorzaakt). Het geestelijk klimaat van de RK kerk in de laatste 50 jaren laat zich typeren als: afkomstig uit de tijd van het Rijke Roomsche Leven, met veel organisatie maar weinig diepgang. Daarna is, mede door het 2e Vaticaanse Concilie een vernieuwing in gang gezet en is er een verlangen naar democratie en inspraak ontstaan, die uiteindelijk geleid heeft tot ontkerkelijking en ontkerstening, terugloop van kerkbezoek en sluiting van kerken. De uitdagingen voor de nabije toekomst zijn volgens de moneigneur samen te vatten in: consolideren en missioneren; dat houdt in dat men moet toegroeien van een relatief gesloten gemaanschap naar een vrijmoedig getuigenis, daarnaast is het koesteren en verdiepen van de volksvroomheid (Mariavroomheid, door Maria tot Christus) van groot belang. Tot slot zullen we mensen moeten motiveren en mobiliseren om die voor Christus te winnen. Op deze manier gaan we op weg naar een nieuwe gestalte van de kerk, die mogelijk zal bestaan uit een netwerkenkerk, met relatief kleine parochies en kerkgemeeenschappen.

In de middag heeft Janneke Stegeman (theologe des vaderlands) een inleiding gehouden waarin duidelijk naar voren kwam, dat zij geloven ziet als een beweging waarmee we oude structuren en verlammende patronen verbreken, niet als doel op zichzelf, maar als iets dat onvermijdelijk is, omdat mensen en tijden veranderen. Zij voelt geen behoefte om de traditie of de bijbel te redden, wel om deze te vernieuwen en relevant te houden voor de mensen die nu leven. Het gaat haar om de waarheid die voortkomt uit de werkelijkheid van ons eigen leven. Janneke Stegeman is theoloog en bijbelwetenschapper bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

Rene Grotenhuis (schrijver van: Van macht ontdaan) spreekt van een alomvattend beeld van mens en samenleving zonder het blauwdrukdenken dat gedrag en inrichting van de maatschappij voorschrijft. Het geloof is geworteld in de omarming van het menselijk bestaan door God. Hij verzet zich tegen het instrumentaliseren van de samenleving en het reduceren van de mens tot subjecten. Dat is vernietigend en doet geen enkel recht aan wat wij ten diepste als mens zijn en wat onze bestemming is. Vanuit dit denken kan ons geloof een essentieel contragewicht zijn om de verstoorde balans in de samenleving te herstellen. De huidige generatie heeft niet direct behoefte meer aan ingewikkelde kerkelijke rituelen of verplichtingen, wel aan richting voor het denken over zingeving in het eigen leven. In zijn visie is de kerk een organisatie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de zorg voor hen die tot de geloofsgemeenschap behoren alsmede de presentie van deze gemeenschap (hier staat vieren centraal)  en de bijdrage van deze geloofsgemeenschap aan de samenleving (hier staat de diaconie centraal). Grotenhuis stelt dat: "God niet kan tellen". Het interesseert God volgens hem geen fluit of we nu met velen of met weinigen in de kerk zitten. Althans niet in aantallen. In God is geen kwantiteit.....alleen maar kwaliteit....... Dit inzicht is bevrijdend, want in veel kerkelijk denken speelt de angst voor o.a. de aantallen en een grote boze buitenwereld een grote rol. We moeten deze angst afleggen en in volle vrijheid, zonder harnas en wapenuitrusting in het schootsveld van de wereld gaan staan. Bevrijd van het gewicht van eeuwen en de zwaarte van de macht van het instituut, ligt het nieuwe begin bij onszelf, in ons zeggen en doen, in ons spreken en handelen. Rene Grotenhuis is theoloog en voormalig Cordaid directeur.

 

24-04-2017: Sirkel in 't GroeneBlad 

In het onafhankelijk liberaal-katholiek kwartaalblad van de Walfriedgemeenschap in Groningen wordt in het april nummer van 2017 uitgbreid aandacht besteed aan Sirkel en op welke wijze wij als locatie aan de Linge samen proberen kerk te zijn. Voor de complete digitale versie van het gedrukte blad klik op onderstaande link:

vhttp://demo.webxpress.nl/upload/1003/documents/GroeneBlad1704Digitaal.pdf 

en lees het complete artikel dat begint op bladzijde 7.

 

13-03-2017: Informeel gesprek tussen leden Sirkel en kerkbestuur

Op deze maandagavond hebben enkele leden van Sirkel en van het kerkbestuur op persoonlijke titel met elkaar van gedachten gewisseld of enige vorm van samenwerking mogelijk en zinvol is. De wederzijdse discussiepunten en gevoeligheden zijn in dit gesprek bewust niet aan de orde gekomen, omdat de visie hierop van beide partijen te ver uit elkaar ligt en we daar toch niet uitkomen. Gesproken is met een open agenda over mogelijkheden van samenwerking op het gebied van onder andere : diaconie, jeugd (school) en oecumene. Het resultaat van dit gesprek zal aan de orde komen in de komende vergaderingen van het kerkbestuur en Sirkel krijgt bericht wat men hier verder mee wil.

 

06-03-2017: Verdiepingsavond Matteus evangelie

In het kerkelijk jaar 2017 zullen wij in onze vieringen lezen uit het Mattheus evangelie. Op deze avond is Henk Berflo samen met ons dieper ingegaan op de spiritualiteit van dit evangelie, waarin gerechtigheid centraal staat. Ook de bronnen van het evangelie en de hoofdlijnen hiervan zijn kort aan bod gekomen. Deze avond in de nevenzaal van de Bethelkerk heeft ons meer inzicht in het evangelie gegeven en is bezocht door ongeveer 25 mensen van binnen en buiten onze eigen geloofsgemeenschap.

 

30-12-2016: Manifestatie 50 jaar katholiek in Nederland, tevens 1.000 stemmen zingen

Op 30 december 2016 heeft er - op initiatief van de Marienburg Vereniging en Ekklesia Amsterdam - in het Muziekgebouw te Eindhoven de manifestatie 50 jaar katholiek in Nederland plaatsgevonden. Tijdens deze manifestatie ontmoetten twee bekende Nederlanders elkaar: Huub Oosterhuis en en mgr. Gerard de Korte. Simone Snakenborg deed verslag van deze manifestatie en opntmoeting op Nieuw-wij.nl. Dit verslag is te vinden via de link naar de volgende webpagina:  http://www.nieuwwij.nl/opinie/oosterhuis-50-sterftejaren-geboortejaren/

 

18-12-2016: Herdertjestocht

Voor de derde achtereenvolgende keer wordt er door Kerk aan de Linge een Herdertjestocht georganiseerd op zondagmiddag 18 december. De wandeling start dit jaar om 17.00 uur vanaf het kerkplein van onze Maria kerk. Hier zal een koperensemble enkele mooie kerstliederen spelen, waarna een verteller de deelnemers meeneemt in het welbekende kerstevangelie. Onder leiding van de herder Simon gaat daarna de herdertjestocht van start door Leerdam, waarin onderweg allerlei kerstfiguren worden ontmoet. Leuk voor jong en oud en speciaal voor de kinderen. Neem gerust neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!!! Kijk voor meer informatie op www.kerkaandelinge.nl

 

04-07-2016: Sirkel beantwoordt brief parochiebestuur

In antwoord op de brief d.d. 06-06-2016 van het parochiebestuur hebben wij bevestigd dat het ook onze visie is dat wij ALLEN, ook degenen die actief zijn binnen Sirkel, allereerst en vooral parochianen zijn en daarmee dus lid zijn van de RK kerk. Verder hebben wij geconstateerd dat Sirkel weliswaar niet is geïnitieerd door het instituut “Kerk”, maar wel vanuit zijn oprichtingsvisie en het feit dat wij allen vooraleerst parochianen zijn en blijven binnen de plaatselijke katholieke gemeenschap en de kerk van Christus,  een waardevol onderdeel hiervan vormt en daarmee dus onlosmakelijk verbonden is.

Wij hebben geschreven dat wij het volledig met het parochiebestuur  eens zijn, dat een mens niet moet blijven hangen in het verleden, maar dat wij onszelf ook terdege realiseren, dat gebeurtenissen en feiten uit het verleden, nu eenmaal feitelijk deel uit maken van onze gezamenlijke geschiedenis en het daarmee geen zin heeft om ze te negeren of onder de mat te vegen. Van belang is, hoe wij daar naar de toekomst gericht en gezamenlijk naar oplossingen zoekend, mee om gaan en van leren.

Wij hebben geschreven dat wij betreuren dat het niet mogelijk is om ons, zelfs niet voor een van beide gevraagde items, te faciliteren.

Tot slot hebben wij van harte de hoop uitgesproken, dat het meer betrekken en laten participeren van parochianen, gebeurt vanuit de oprechte wens om naar de toekomst gericht, gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor ALLE parochianen die samen kerk van Christus in Leerdam vormen. En tevens dat wij daartoe ten allen tijde bereid zijn om hierover met het parochiebestuur in dialoog te gaan.

 

29-06-2016: Sirkel heeft andere penningmeester

Op de bestuursvergadering van 2 mei j.l. heeft Rob Hoffman aan de overige bestuursleden laten weten, dat hij per 22 juni j.l. zou gaan verhuizen naar Rosmalen. Dat hield op dat moment in, dat op korte termijn de functie van penningmeester binnen het bestuur vacant kwam.

Statutair is vastgelegd dat in dit geval de stichtingsraad een nieuw bestuurslid moet voordragen voor benoeming. Het bestuur heeft de stichtingsraad direct hierover geïnformeerd en verzocht om een nieuwe voordracht. De stichtingsraad is hierbij voortvarend te werk gegaan en kwam op zeer korte termijn met een voordracht in de persoon van de heer Arno Buijs. Zodoende kon het bestuur al tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 29 juni j.l., de heer Arno Buijs formeel benoemen tot nieuwe penningmeester.

De komende maand zal worden benut voor overdracht van de boeken en verdere formalisering van de wijziging bij banken en kamer van koophandel. Wij danken Rob Hoffman voor zijn inzet en het vele door hem verrichtte werk bij de oprichting en organisatie van Sirkel en zijn er erg blij mee dat Arno Buijs dit goede werk voort wil zetten en heten hem dan ook van harte welkom in het bestuur.

 

07-06-2016: Sirkel ontvangt brief van parochiebestuur

 Sirkel heeft in een brief d.d. 06-06-2016 van het parochiebestuur antwoord gekregen op een tweetal vragen die in een ontmoeting tussen het (vernieuwde) parochiebestuur en Sirkel op 27 oktober j.l. door ons waren gesteld en waarvan afgesproken was dat zij hierop antwoord zouden geven. Deze vragen waren in het kort:

  1. Kan Sirkel voor haar vergaderingen gebruik maken van “Het Zonnelied”
  2. Is er een mogelijkheid om 1 x per maand de woord- en communiediensten in de Mariakerk te houden i.p.v. in de nevenzaal van de Bethelkerk

In de genoemde brief van het parochiebestuur werd als eerste door hun bevestigd, dat zij naar aanleiding van onze ontmoeting menen het in ieder geval met de visie van Sirkel eens te zijn, dat wij ALLEN, ook degenen die actief zijn binnen Sirkel, allereerst en vooral parochianen zijn en daarmee dus lid zijn van de RK kerk.

Zij willen daarom hoopvol blijven streven naar eenheid en cohesie, echter, zo vinden zij, dienen initiatieven alleen plaatsvinden vanuit Christus kerk en niet daarbuiten (lees door Sirkel). Vandaar kunnen zij geen medewerking verlenen aan het faciliteren van Sirkel.

Door het parochiebestuur is tevens in deze brief aan ons medegedeeld, dat zij met eendracht en bezieling  in het najaar betrokken parochianen, die openstaan voor de blijde boodschap van Christus, meer zullen betrekken bij initiatieven, die kunnen leiden tot het verhogen van de betrokkenheid van katholieken en meer participatie in de Kerk en onze parochie.

Tot slot schreef het parochiebestuur ons, dat blijven omkijken naar het verleden en blijven hangen in verwijten wederzijds, hun inziens niet de goede weg kan zijn.

 

10-05-16: Avond over “Geloof en duurzaamheid” van Kerk aan de Linge 

De werkgroep duurzaamheid van Kerk aan de Linge organiseert op dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in de aula van het Heerenlanden College aan de Joost de Jongestraat een openbare avond met als thema “Geloof en duurzaamheid”.                                                                            

Als inleiders voor deze avond zijn uitgenodigd Arjan Plaisier, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg en Rinus Houtman, burgemeester van Leerdam.                                                                                                      

Arjan Plaisier zal het thema belichten vanuit het gezichtspunt van de Protestantse Kerk. Erik Borgman zal ingaan op de katholieke visie aan de hand van de vorig jaar verschenen pauselijke encycliek “Laudato Si”. De burgemeester zal zich in zijn bijdrage richten op de rol overheid op het gebied van duurzaam-heid.                                                                                                 

Kerk aan de Linge is onlangs uitgeroepen tot winnaar van de lokale Millenniumprijs 2015.  De prijs brengt met zich mee dat de burgemeester  optreedt als ambassadeur van de activiteiten, die de werkgroep dit jaar organiseert.                                                                                                                                                      

U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. Inloop en koffie vanaf 19.30 uur

 

19-03-16: Pastoor J. Wanink 50 jaar priester

Op zaterdag 19 maart 2016 is het 50 jaar geleden dat pastoor J. Wanink priester werd gewijd. Pastoor Wanink is van april 1996 tot augustus 2007 pastoor geweest van de drie paochies te Leerdam, Everdingen en Vianen die sedert 01-01-2011 zijn samengegaan tot de nieuwe parochie de Heilige Drie-eenheid.Wij feliciteren hem met het bereiken van deze mijlpaal en wensen hem nog vele zegenrijke jaren toe.

 

11-03-16: Begrafenis zr. Magdalena Knippenberg

Op vrijdag 11 maart wordt de gezongen uitvaartdienst gehouden van zr. Magdalena Knippenberg in de Allerheiligst Sacramentkerk van de St Ursulaparochie te Delft. Daarna zal zij worden begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van de congregatie te Venlo, gelegen aan de achterkant van het klooster: Landweerweg 17 te Venlo. Zr Magdalena was gedurende de periode dat zr Delia Brugts werkzaam was als pastor in onze parochie de huisgenote van Delia in Vianen. Wij gedenken in alle dankbaarheid zr. Magdalena voor alle steun die Delia van haar heeft gekregen in de periode dat zij werkzaam was in onze parochie.

 

10-03-16: Overleg stichtingsbestuur en stichtingsraad

Op donderdag 10-03-2016 heeft het halfjaarlijkse overleg tussen stichtingsbestuur en stichtingsraad weer plaatsgevonden. Aan de orde waren de invulling van de komende en toekomstige vieringen, de evaluatie van de vorig jaar gehouden verdiepingsavond en de eventuele organisatie van verdere verdiepingsavonden, de mogelijkheden voor samenwerking binnen de oecumene in Leerdam e.o., het meer betrekken van jongeren bij onze gemeenschap, de relatie met het parochiebestuur, de jaarrekening over 2015 en de begroting over 2016. Een vol programma zoals u ziet.

 

27-02-16: Bijeenkomst "Lokale geloofsgemeenschap waarheen?"

Aan deze bijeenkomst werken o.a. mee Jozef Wissink (emeritus hoogleraar theologie) en Denis Hendrickx (abt van de Norbertijnen in de abdij in Berne).
Het zijn niet alleen parochiefusies en gedwongen kerksluitingen die lokale geloofsgemeenschap bedreigen. Ook het stapsgewijze centralisatieproces in de fusieparochies van o.a. sacramentsbediening en liturgische vieringen, het aanscherpen van richtlijnen en verboden (o.a. woord- en communievieringen, askruisje, paastriduüm), leiden tot het afhaken van gelovigen en het verdampen van geloofsgemeenschappen.Lokale geloofsgemeenschappen vormen de essentiële bouwstenen van de kerk en in de kleinschaligheid en de verbinding met buurt- en dorpsgemeenschappen, komt geloven in gemeenschap tot bloei en ontwikkeling. En dit lukt niet in een grootschalige, kunstmatig gevormde gemeenschap rond een eucharistisch centrum met een pastoraal team van 3 of 4 pastores over een parochie bestaande uit soms meer dan 15 oorspronkelijke parochies.Hoewel veel betrokken gelovigen als gevolg van deze ontwikkelingen het moede hoofd in de schoot dreigen te leggen of al zijn afgehaakt, zijn er ook veel plaatsen waar nieuwe initiatieven ontstaan en met creativiteit gezocht wordt naar eigen mogelijkheden om de lokale geloofsgemeenschap te behouden en te versterken. Een groeiend aantal gemeenschappen kiest ervoor haar eigen weg te gaan, maar andere zoeken ondanks de beperkingen en verboden binnen de RK-kerk naar mogelijkheden om de lokale geloofsgemeenschap te behouden en zelfs te vitaliseren.
In deze bijeenkomst vormen dergelijke initiatieven het centrale thema om van elkaar te leren en op deze manier met elkaar verder te kunnen komen. Ook vanuit Leerdam zullen hier diverse mensen aan deelnemen.

 

06-02-2016: 60-jarig jubileum Bisdom Rotterdam

Een donateur van Vronesteijn ontving een uitnodiging van de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende, om de jubileumviering bij te wonen. 3 bestuursleden van Sirkel togen op 6 februari naar Rotterdam, om in de kathedrale kerk van de H.H. Laurentius en Elisabeth de feestelijke eucharistieviering bij te wonen, die ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het bisdom werd gehouden. Zij bleken de enige vertegenwoordigers te zijn vanuit de Parochie van de H. Drie-eenheid.

Een Eucharistieviering met 5 heren, waaronder vanzelfsprekend Mgr. Van den Hende en enkele van zijn voorgangers, Mgr. Simonis, Mgr. A.H. van Luyn en twee vicarissen. In zijn overweging blikte de bisschop 60 jaar terug, te beginnen met de datum 2 februari 1956, de datum waarop het Bisdom Rotterdam werd opgericht. Mgr. De Jong was de eerste bisschop. Hij benadrukte ook dat de gelovigen het gezicht van de kerk vormen en dat we barmhartig met elkaar moeten omgaan.

Na deze indrukwekkende viering, die door drie koren werd opgeluisterd, werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie of thee.

Nard van der Wee, Rob Hoffman en Jan van Ruijven

  

31-10-2015: Congresdag "Werk in uitvoering; diaconie in de knel"

Paus Franciscus heeft in zijn allereerste pauselijke boodschap duidelijk gemaakt, dat in deze tijd van rijkdom en hebzucht de armen op de eerste plaats moeten staan. En hij bezocht Lampedusa om de ellende van de bootvluchtelingen met eigen ogen te zien en te ondergaan. Wat doen wij hier in Nederland? Horen wij als r.k. kerk nog de boodschap van Jezus over de minsten der mijnen? Vraagt de Bijbel niet om meer daadkracht van ons? Wat is het effect van opheffing van geloofsgemeenschappen op de zorg voor onze naasten? Dat zijn de vragen die ons bezighouden! De Mariënburgvereniging wil op zaterdag 31 oktober in het Beatrixtheater in Utrecht een nieuw elan wekken en vooral de r.k.­kerk, haar leiders en leden, vragen de blik te verruimen en vanuit haar verantwoordelijkheid kritisch deel te nemen aan het maatschappelijk debat. De zorg om de naasten en daadwerkelijke hulpverlening zijn de heiligste zaken die er zijn. Daar gaat het over, niet meer en niet minder! Meer informatie en inschrijven voor deelname kan via de bijgaande link. link: http://www.marienburgvereniging.nl/congres2015/congres15-1.html

 

12-10-2015: Informatie avond Liturgie, wat is dat eigenlijk?

Op deze avond is Kees Kok, theoloog en liturgist, verbonden aan De Nieuwe Liefde in Amsterdam, met ons samen op zoek gaan naar de vraag: Liturgie, wat is dat eigenlijk? Wat doen wij als wij op zondag als geloofsgemeenschap bij elkaar komen? Wat vraagt de liturgie van ons en wat verwachten wij er van? Kees Kok zal vanuit de herkomst en geschiedenis van de liturgie proberen een samenhang aan te brengen tussen de verschillende visies. Na de voordracht van Kees Kok was er gelegenheid om met hem en elkaar in gesprek te gaan over de vragen die bij u leven. De bijeenkomst is gehouden in de nevenzaal van de Bethelkerk (zie ook onderstaande foto's)

  

11-10-2015: Jubileumconcert Non Solus

Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan in 2015 van ons jongerenkoor Non Solus, hebben zij op zondagmiddag 11 oktober 2015 een jubileumconcert in onze Mariakerk in Leerdam georganiseerd. Tijdens het concert heeft het koor zelf een aantal nummers gezongen en zijn er ook enkele muzikale intermezzo's door het kinderkoor uit Culemborg en enkele solisten verzorgd. Iedereen was uitgenodigd en de belangstelling was groot om dit concert te komen beluisteren.

 

12-07-2015: Eucharistieviering t.g.v. 80e verjaardag Pastor Vlaming

Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag is pastor Vlaming voorgegaan in een eucharistieviering op zondag 12 juli 2015 om10.00 uur in de St. Pauluskerk te Hardinxveld. Daarna was er tussen 11.00 uur en 11.30 uur gelegenheid om hem te feliciteren. Van deze gelegengeid is door vele mensen uit de gehele parochie druk gebruik gemaakt.

 

02-06-2015: Pastor Cees van der Voort begraven 

Op de site van het bisdom Rottterdam zagen wij het overlijdensbedricht van pastor Cees van der Voort. Hij is 84 jaar geworden en overleden op 27 mei j.l. en begraven te Lisse op 2 juni j.l.. Pastor Van der Voort is in het verleden regelmatig in Leerdam in de eucharistie voorgegaan ten tijde van de ziekte van pastoor Roessen. Wij zijn hem hier dankbaar voor en gedenken hem in onze gebeden.

 

15-03-2015: Woord- en communieviering met koor Bloesem

Op deze zondag zal het dameskoor Bloesem uit Beesd onder leiding van Mieke van der Laar en met begeleiding van hun gitarist Giel Thijssen onze viering weer opluisteren met hun eigentijdse gezangen. 

 

10-02-2015: Pastoor J. Herrewijn overleden

Op 10 februari is pastoor J. Herrewijn op 92 jarige leeftijd overleden en op 16 februari is hij begraven op het kerkhof naast de kerk te Voorhout. Pastoor Herrewijn heeft in de jaren na zijn emeritaat tussen 1995 en 2005 met enige regelmaat in onze kerk assistentie verleend aan het pastorale team door voor te gaan in de eucharistie op feestdagen en tijdens afwezigheid van onze eigen pastores. Wij zijn hem hier dankbaar voor en gedenken hem in onze gebeden.

 

07-02-2015: Non Solus viert 30 jarig bestaan met eucharistieviering

Tijdens deze druk bezochte eucharistieviering op zaterdagavond heeft ons jongerenkoor Non Solus met veel dankbaarheid teruggekeken op hun 30 jarig bestaan. Op uitnodiging van pastoor Meijer is onze bisschop mgr. Van de Hende voorgegaan in de viering. Na de viering was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee de leden van het koor te feliciteren. Hiervan werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen na de viering. Ook de bisschop bleef nog even na voor een kopje koffie, waardoor er voor iedereen ook gelegenheid was om met hem eens een praatje te maken.

 

07-02-2015: Bijeenkomst Bezield Verband Utrecht

Op deze zaterdag kwamen in de Bergkerk in Amersfoort weer alle geloofsgemeenschappen bijeen die zich verenigd hebben in het Bezield Verband Utrecht. In deze bijeenkomst stond weer centraal het delen met elkaar van de ervaringen van de diverse gemeenschappen met gedwongen kerksluitingen en het verbod op vieringen. Tevens is er verder overleg geweest over de vraag hoe we als gemeenschappen onszelf verder het beste kunnen verenigen. Vanuit Sirkel is er in deze bijeenkomst een presentatie gehouden over de ervaringen met alle veranderingen die sedert 2008 ook in onze parochie in Leerdam hebben plaatsgevonden en hoe wij daarmee zijn omgegaan. Er is inmiddels een verbond opgericht van verontruste parochieanen, waarvan de initiatiefnemers van plan zijn om door een landelijke handtekeningenactie een tegengeluid naar Paus Franciscus te laten horen. Informatie hierover en intekenen hierop vindt u via:www.verontrusteparochianen.nl

 

Pauselijke boodschap Vastentijd 2015: Versterk uw hart

"Ïk verlang vurig dat alle plaatsen waar de kerk tegenwoordig is, bijzonder onze parochies en geloofsgemeenschappen, eilanden van barmhartigheid mogen worden in een wereld van onverschilligheid" Deze wens drukte paus Franciscus uit in de vastenboodschap voor dit jaar, met als thema: Het overwinnen van de wereldwijde onverschilligheid. Het is een thema dat de paus na aan het hart ligt. Hij introduceerde het al in 2013 toen hij de vluchtelingen op Lampedusa bezocht. Wilt u de complete boodschap lezen dan kunt u klikken op de volgende link:http://www.deroerom.nl/?b=1394

 

02-02-2015: Samen Kerk-zijn in Leerdam

Op maandag 2 februari 2015 is er in de Bethelkerk een ontmoetingsavond gehouden over ‘Samen kerk-zijn in Leerdam.’ Uit ons kleine stadje aan de Linge waren diverse kerken en kerkgenootschappen vertegenwoordigd onder het totaal van ongeveer 38 aanwezigen. Vanuit onze Rooms Katholieke gemeenschap waren 9 mensen aanwezig inclusief de pastoraal werkster en de secretaris van het parochiebestuur. In de levendige discussie die op deze avond onder elkaar gevoerd werd, zijn wel enkele gedachten naar boven gekomen waarin de diverse kerken met elkaar kunnen samenwerken. Deze avond zal ongetwijfeld leiden tot een vervolg dat verder gestalte geeft aan de onderlinge samenwerking.

 

24-01-2015 Leny de Kroon ontvangt onderscheiding Gregoriusvereniging

In de eucharistieviering van zaterdagavond 24 januari 2015 heeft Leny de Kroon uit handen van pastoor H.K. Meijer een onderscheiding van de Gregoriusvereniging ontvangen, voor het feit dat zij 40 jaren lang een trouw en actief lid is geweest van de Cantorij binnen de Leerdamse Katholieke gemeenschap. De viering was extra druk bezocht door parochianen uit Leerdam in verband met de uitreiking van deze onderscheiding. Na afloop van de viering namen velen de gelegenheid om Leny, onder het genot van een kopje koffie,  te feliciteren met haar onderscheiding. Wij feleiciteren Leny ook van harte met deze onderscheiding en wensen haar nog vele plezierige "zangjaren" toe bij onze cantorij. Hieronder ziet u enkele foto's van deze heugelijke gebeurtenis.

  

21-12-2014: Adventsviering met Floris Radewijszschool

Op deze zondagmorgen lag het accent van de maandelijkse woord- en communieviering op de jonge mensen in onze gemeenschap. Met het kinderkoor onder leiding van juf Judith van Susante en met muzikale begeleiding van Anniecke van Delft, hebben we ons samen met de andere kinderen van de Floris Radewijszschool op deze laatste zondag van de advent voorbereid op Kerstmis. We kijken terug op een mooie viering met een goed gevulde kerk. Onderstaande foto's geven een impressie:

  

03-12-2014: Carel ter Linden in Leerdam

Wat doe ik hier in GODSNAAM? Dit is de titel van een boek van ds. Carel ter Linden, verschenen in 2013. Een zoektocht noemt de schrijver het zelf. Ter Linden beschrijft in dit boek wat het geloof voor hem persoonlijk betekent. Hij doet dat zo concreet mogelijk. In de inleiding stelt hij de vragen: ‘weet u waarom wij er zijn?’ en ‘waarom is alles zoals het is?’ Ga je er echt voor zitten om op deze vragen een antwoord te vinden, dan loop je de kans dat er slechts meer vragen volgen. Een avond met ds. Carel ter Linden, waarin hij zijn verhaal vertelt. Datum: woensdag 3 december. Plaats: Bethelkerk. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Bijdrage: vijf euro

 

30-11-2014: Overleg tussen Sirkel en stichting OKG

Op deze dag hebben we met een aantal mensen van Sirkel in de pastorie van de Dominicuskerk in Amsterdam overleg gevoerd met mevrouw Mirjam Wolthuis van de stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen, afgekort tot OKG. Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenscahppen die onvrede hebben met het klimaat dat in diverse kerken heerst. De stichting OKG maakt deskundige begeleiding of ondersteuning van deze gemeenschappen financieel mogelijk. We hebben informatie uitgewisseld en gekeken naar de mogelijkheden waarmee Mirjam en de stichting OKG ons van dienst kunnen zijn in onze situatie. Het stichtingsbestuur gaat de komende maanden met de nieuw gekregen informatie aan de slag.

 

19-10-2014: Woord en Gebedsviering m.m.v. Koor Bloesem
 
In de woord- en gebedsviering van deze zondag zal de zang wederom worden verzorgd door het koor Bloesem. Nadat Bloesem in de vorige woord- en communiviering van 18-05-2014 voor de eerste maal onze viering met hun zang had opgeluisterd, hebben zij aangeboden om in de toekomst onze vieringen wat vaker te ondersteunen met hun eigentijdse gezangen. Wij zijn blij met hun aanbod en maken daar graag gebruik van.

 

21-09-2014: Eerste woord- en communiviering in de Bethelkerk

Nadat we met onze maandelijkse vieringen enkele jaren te gast zijn geweest in Het Trefpunt van de wijkgemeente Noord, gaan we m.i.v. 21-09-14 gebruikmaken voor onze maandelijkse vieringen van de nevenzaal van de Bethelkerk aan de Westwal 29a in Leerdam.

 

06-09-2014: Bijeenkomst Bezield Verband Utrecht en het Professorenberaad

Enkele mensen van Sirkel hebben een bijeenkomst bijgewoond van Bezield Verband Utrecht en het Professorenmanifest opzaterdag 6 september 2014. De bijeenkomst was georganiseerd onder de titel “Wij gaan door” in het Johannescentrum van de oecumenische geloofsgemeenschap Johannescentrumgemeente aan de Moezeldreef in Utrecht.

De bijeenkomst was met name bedoeld voor lokale geloofsgemeenschappen die opgeheven dreigen te worden door een gedwongen sluiting van hun kerkgebouw en een verbod om nog langer vieringen te houden in hun eigen plaats of dorp, en die zich daar niet bij neer willen leggen. Ook geloofsgemeenschappen waar het op dit moment nog rustig is, maar die voorbereid willen zijn op de toekomst waren van harte welkom.

Wat hebben we gedaan in deze bijeenkomst?

  1. We hebben een overzicht gekregen van de recente ontwikkelingen in de verschillende Bisdommen.
  2. We hebben geluisterd naar een aantal verhalen van geloofsgemeenschappen die zich verzetten tegen gedwongen sluiting van hun kerk en tegen het verbod om nog langer vieringen te houden in hun eigen plaats of dorp.
  3. We hebben  met elkaar van gedachten gewisseld over wat je wel of niet kunt doen tegen de opheffing van je eigen gemeenschap.
  4. Vanuit de organisatie is er een voorstel  gedaan voor krachtenbundeling via de opzet van een associatie van geloofsgemeenschappen “Wij willen doorgaan” die elkaar steunen, ervaringen uitwisselen en gezamenlijk naar buiten toe treden.Zowel naar kerkelijke instanties (o.a. het Vaticaan en direct naar de Paus) als naar de media

 

17-08-2014: Laatste viering in Het Trefpunt

Op zondag 17 augustus 2014 zijn wij met onze gebeds-, woord- en communivieringen voor de laatste maal te gast geweest in het gebouw Het Trefpunt. Voortaan vinden onze diensten plaats in de nevenzaal van de Bethelkerk. De beheerster van het gebouw, mevrouw Frouke Luesink, heeft na afloop  van onze laatste dienst in het bijzijn van onze voorzitter Nard van der Wee voor de laatste maal de deur gesloten. (zie onderstaande foto met in de ruit de heer Nard van der Wee zichtbaar) Wij danken haar voor de als zeer aangenaam ervaren gastvrijheid en de voorttreffelijke samenwerking.
 
 
 
03-07-2014: Gezamenlijk overleg stichtingsbestuur en stichtingsraad
Op deze avond zijn beide bestuursorganen in onderling overleg bijeen geweest en hebben de lopende zaken besproken, waarbij onder andere aan de orde is geweest het gebruik van het kerkgebouw Het Trefpunt voor onze maandelijkse woord- en communievieringen. Het blijkt dat dit gebouw een andere bestemming heeft gekregen en dit met ingang van september 2014 niet meer door ons voor onze maandelijkse diensten gebruikt kan worden. Gelukkig is ons de nevenzaal van de Bethelkerk voor dit doel ter beschikking gesteld en zullen deze vieringen met ingang van september dus plaatsvinden in de Bethelkerk aan de Westwal 29a in Leerdam. Tevens wordt getracht wederom in contact met de bisschop te komen.
 
  
18-05-2014: Koor Bloesem verzorgt zang in woord- en communieviering

In de woord- en communieviering van 18 mei a.s. zal de zang worden verzorgd door het koor Bloesem. Dit koor is afkomstig uit de voormalige buurparochie Lingeparochie, die vandaag de dag opgenomen is in de Suitbertusparochie en zingt regelmatig in de kerk van Beesd en Gellicum. Het koor Bloesem zingt eigentijdse liederen en staat onder leiding van Mieke van de Laar

 

14-05-2014: Overleg tussen WMO-Adviesraad en diaconie geloofsgemeenschappen Leerdam

Op 14 mei a.s zal er op uitnodiging van de voorzitter van de WMO-Adviesraad van de gemeente Leerdam een overleg plaatsvinden tussen de diaconie van de verschillende geloofsgemeenschappen in Leerdam en de WMO-Adviesraad. Onderwerpen van gesprek zullen o.a. zijn: mantelzorg, vrijwilligerswerk en thuiszorg. Hieraan zal ook door enkele personen worden deelgenomen, die zich met diaconie binnen de RK gemeenschap in Leerdam bezighouden.

 

07-03-2014: Jongeren in concert

Op vrijdag 7 maart was er in de Petrus en Pauluskerk aan de Lekdijk te Everdingen een jongerenkorenconcert georganiseerd, waaraan 5 koren uit de regio hebben deelgenomen: “Flame” uit Vianen, “Tutti” uit Gorinchem,  “Hoogtevrees” uit Beesd, “Non Solus” uit Leerdam en Jongerenkoor Culemborg. Elk koor bracht een afwisselend programma, waarbij sommige koren ook werden begeleid door een combo. Tevens was er een van de jonge sopraan Linda Vink. Zij is één van de leden van jongerenkoor “Non Solus” en studeert momenteel klassiek zang aan het Utrechts Conservatorium.

 

06-03-2014: Eerste overleg stichtingsraad en stichtingsbestuur 

Op donderdagavond 6 maart is de stichtingsraad en het stichtingsbestuur van Sirkel voor de eerste maal bijeenkomen voor onderling overleg. Er is gesproken over de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden van beide bestuursorganen en daar waar nodig is toelichting gegeven op hetgeen daarover in de statuten van de stichting is bepaald. Het bestuur heeft de raad over het ingezette beleid en de huidige stand van zaken op pastoraal, diaconaal, financieel, communicatief en organisatorisch gebied ingelicht. Verder zijn een aantal werkafspraken gemaakt over verder onderlinge informatie en overleg.

 

08-02-2014: Vormsel Amanda de Jong

Op zaterdagavond 8 februari 2014 heeft Amanda de Jong tijdens de eucharistieviering het sacrament van het vormsel ontvangen van pastoor Meijer. Tijdens de viering werd de zang verzorgd door ons jongerenkoor "Non Solus" waarvan Amanda actief lid is. Amanda is tevens actief als lector tijdens onze vieringen in Leerdam.

Na afloop van de eucharistieviering werd er ruimschoots gebruik gemaakt van de gelegenheid om Amanda hiermee te feliciteren onder het genot van een kopje koffie in het gemeenschapshuis "Het Zonnelied"

 

03-02-2014: Landelijke actie voor komst van de paus naar Nederland

Het zou fantastisch zijn als de paus dit jaar naar Nederland komt. Het bezoek is door enkele bisschoppen al helemaal voorbereid, de Arena is beschikbaar, burgemeester Van der Laan is akkoord en de benodigde gelden zijn geregeld. Het enige wat er nog moet gebeuren is dat wij als gelovigen van Nederland een dusdanig massaal dringend verzoek aan de paus richten, dat hij niet kan weigeren om te komen.

Daarom is er door een aantal initiatiefnemers een landelijke actie gestart om zoveel mogelijk RK-organisaties en instanties achter dit initiatief te krijgen. Het is de bedoeling dat elk van die organisaties hun achterban mobiliseren om iedereen op te roepen een gezamenlijk opgesteld schriftelijk verzoek te ondersteunen via website, e-mail of per post. Alles met het uiteindelijke doel om de paus naar Nederland te halen.

Wilt u meer informatie over dit initiatief of wilt u dit initiatief steunen, dan kan dat via: http://www.pausnaarnederland.nl

 

01-02-2014: Onderscheiding Wilma Streefkerk

Op zaterdagavond 1 februari 2014 heeft Wilma Streefkerk, aan het einde van de eucharistieviering, uit handen van pastoor Meijer een onderscheiding ontvangen van de Gregorius vereniging. Dit vanwege het feit dat zij op 1 januari 2014 25 jaar aan onze cantorij St. Caecilia verbonden is, waarvan de laatste jaren als dirigent. Na afloop werd zij onder het genot van een kopje koffie in het gemeenschapshuis "Het Zonnelied" door de aanwezige parochianen gefeliciteerd met deze onderscheiding. 

 

17-07-2013: De Leerdamse RK gemeenschap in het nieuws in een artikel in het Kontakt