default_mobilelogo

Links

Bezield Verband Utrecht: http://www.bezieldverbandutrecht.nl

Parochie H.Drieëenheid (Vianen, Leerdam en Everdingen): http://www.heiligedrieeenheid.eu

Bisdom Rotterdam: http://www.bisdomrotterdam.nl

RK basis onderwijs in Leerdam: http://www.florisradewijnszschool.nl

Info voor jongeren: http://www.jongkatholiek.nl

DeStichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk. Voor meer info:http:// www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl

 

Voor meer verdieping:

Mariënburgvereniging: http://www.marienburgvereniging.nl

Stichting Thomas More: http://www.thomasmore.nl

Koepelorganisatie Nederlandse Religieuze instituten: http://www.knr.nl

Voor informatie Alpha cursus in omgeving Leerdam: http://www.heiligedrieeenheid.eu

Over hedendaags leven en christelijk geloven: http://www.debezieling.nl