default_mobilelogo

Organisatie 

 

De organisatie van Sirkel bestaat uit twee bestuursorganen:

1. Het stichtingsbestuur
2. De stichtingsraad

Statuten:

De statuten zijn op te vragen bij de stichting Sirkel via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Openbaarheid jaarrekening:

Overeenkomstig de statuten dient de jaarrekening over het afgelopen boekjaar jaarlijks te worden goedgekeurd door de stichtingsraad, alvorens het stichtingsbestuur deze kan vaststellen. Deze procedure neemt enige tijd in beslag. Er wordt naar gestreefd om jaarlijks de vastgestelde jaarrekening van het voorgaande boekjaar steeds medio mei gereed te hebben. Tevens wordt door de secretaris steeds een jaarverslag over de activiteiten van Sirkel over het voorgaande boekjaar samengesteld. Beide documenten zijn op deze website terug te vinden. Indien u hiervan kennis wilt nemen kunt u deze documenten terugvinden door te klikken op de pagina Financiën.

 

Eigen privacyreglement en privacyverklaring voor Sirkel:

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor Sirkel. Sirkel werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op 18-10-2018 vastgesteld door het bestuur van de Sirkel. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe Sirkel met persoonsgegevens omgaat.

Om diegenen die zich met een vraag over de privacy richten tot Sirkel goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De privacyverklaring kan evenals het privacyreglement worden opgevraagd door iedereen die hierover vragen heeft. 

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door Sirkel of wilt u het privacyreglement en de privacyverklaring opvragen? Dan kunt u ons bereiken via de gegevens die u kunt vinden via het doorklikken op de Contactpagina