default_mobilelogo

Hoe proberen wij ons doel te bereiken?

  • Door katholieke gelovigen in Leerdam zoveel mogelijk de kans te geven, op zondag een viering te kunnen bijwonen, bij voorkeur in de Mariakerk en als dat niet mogelijk is op een andere locatie.
  • Door andere activiteiten ten behoeve van de Leerdamse katholieke gemeenschap te ontplooien, die erop gericht zijn de katholieke gelovigen in Leerdam betrokken te houden.
  • Door aandacht te hebben voor de noden  van de katholieken in Leerdam en omgeving.
  • Door het voorgaande waar mogelijk in samenwerking met het parochiebestuur en pastoraal team te verwezenlijken.
  • Door financiën te verwerven om bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen.